Waardecheque Voorwaarden

EVENSES WAARDECHEQUE VOORWAARDEN

Amsterdam, januari 2017

Op Evenses waardecheques, uitgegeven door Evenses B.V. te Amsterdam, zijn naast de algemene voorwaarden (www.evenses.com/algemene-voorwaarden) aanvullende voorwaarden van toepassing:

DE EVENSES WAARDECHEQUE
- Indien u gebruik wilt maken van uw Evenses Waardecheque vermeldt dit dan bij uw aanvraag. Vermeldt hierbij ook uw waardecheque nummer en naam.
- Met de Evenses heeft u recht op een bepaald tegoed.  Deze staat vermeldt op de waardecheque.  
- Een waardecheque kan niet worden geretourneerd en kan niet worden ingewisseld voor geld.
- Het tegoed op een Evenses Waardecheque is twee jaar geldig na uitgiftedatum. Na de vervaldatum (twee kalenderjaren na uitgifte) kan de Evenses Waardecheque niet meer worden gebruikt. U kunt contact opnemen met Evenses om uw uitgiftedatum te achterhalen.
- Indien er tegoed overblijft na een boeking kunt u dit gebruiken voor een eventuele toekomstige boeking. Een eventueel resterend tegoed dient ook voor de vervaldatum gebruikt te zijn.

KLANTENSERVICE
Voor vragen of klachten over een Evenses Waardecheque kunt u contact opnemen met de klantenservice van Evenses. De klantenservice is dagelijks bereikbaar op 085-7920202 en per e-mail op info@evenses.com.

ALGEMENE BEPALINGEN
- Evenses verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de website(s). Alle getoonde informatie is echter onder voorbehoud van zogenaamde druk- en zetfouten;
- Evenses mag ervan uitgaan dat de gebruiker van de Evenses Waardecheque ook de rechthebbende van de kaart is. Evenses is niet gehouden ten aanzien van geldigheid van (een) Evenses Waardecheque(s) nadere controle te verrichten
- Gebruik van een Evenses Waardecheque is slechts toegestaan in overeenstemming met deze voorwaarden.
- Het is niet toegestaan om een Evenses Waardecheque te (doen) kopiëren of anderszins te (doen) vermenigvuldigen en/of te (doen) distribueren;
- Indien een gebruiker van een Evenses Waardecheque misbruik maakt van een Evenses Waardecheque en/of fraudeert en/of een poging doet te frauderen met een Evenses Waardecheque, dan zal Evenses de Evenses Waardecheque(s) blokkeren. Evenses zal van zulke gedragingen van een gebruiker aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op deze gebruiker te verhalen;
- Het is niet toegestaan een Evenses Waardecheque op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
- Evenses behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Evenses Waardecheque voorwaarden. De meest actuele versie van deze voorwaarden kunt u te allen tijde raadplegen op www.evenses.com/waardecheque-voorwaarden#

Ook een geslaagd feest?

Wij zijn er om ook jouw feest geweldig te maken.