Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Evenses B.V. omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van EVENSES B.V. EVENSES B.V. acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze zo kort en duidelijk mogelijk te beschrijven.

In het algemeen kan EVENSES B.V. gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een aanvraag indient voor één of meerdere geleverde diensten van EVENSES B.V.,  als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van EVENSES B.V., een e-mail aan ons verzend, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten.

VERZAMELING GEGEVENS
EVENSES B.V. kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou - Als je bij ons een (aan)vraag indient via één van onze websites (via offerteformulier of chat), mail of telefoon of deelneemt aan een winactie die EVENSES B.V. organiseert.

Via eigen websites - Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt EVENSES B.V. via de websites die EVENSES B.V. beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit zijn de websites: www.evenses.com, www.evenses.be, www.evenses.de, www.evenses.co.uk, www.evenses.dk, www.evenses.se, www.thomasverheul.nl. www.muziekhuren.com.

Via websites van derden - EVENSES B.V. maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van EVENSES B.V. op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als bewerker voor EVENSES B.V. optreden, zoals leveranciers waar we een exclusieve samenwerking mee hebben. EVENSES B.V. is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van EVENSES B.V. plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.

PERSOONSGEGEVENS
EVENSES B.V. kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die EVENSES B.V. van jou kan verzamelen zijn:

contactgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht;
betalings- en factuurgegevens – wanneer je een dienst afneemt voor de financiële afhandeling en administratie;
website gegevens – zoals  IP-adres, locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze websites;
door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten.

DOELEINDEN
EVENSES B.V. kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van het leveren van entertainment;
ter uitvoering van het opstellen van een offerte, overeenkomst en factuur;
voor het beheer van haar klantenadministratie;
voor marketing doeleinden, om je informatie te verschaffen over diensten geleverd door EVENSES B.V., bijvoorbeeld via mailings per e-mail;
ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);

voor het plaatsen van referenties zoals door jouw omschreven en ingediend. Bij het indienen van jouw referentie vraagt EVENSES B.V. om een akkoord voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Naast het plaatsen van de referentie plaatsen we maximaal je naam en bedrijfsnaam indien je hier toestemming voor geeft. Overige gegevens worden niet geplaatst op de site;
ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse, waarbij EVENSES B.V. de gegevens ook kan verrijken met andere data;
verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

REFERENTIES

EVENSES B.V. publiceert met toestemming van de opdrachtgever referenties op haar website(s). De opdrachgever krijgt hierbij de keus om anoniem of met een volledige of een gedeelte van zijn of haar naam de referentie te laten publiceren. EVENSES B.V. laat de referentie oneindig staan, tenzij de pagina verdwijnt of wanneer de opdrachtgever een verwijderingsverzoek indient. Met het indienen van een referentie geef de opdrachtgever EVENSES B.V. toestemming om deze referentie te publiceren.

FOTO'S EN VIDEO'S

Wanneer EVENSES B.V. foto’s of video’s ontvangt van de opdrachtgever of de fotograaf/videograaf van de opdrachtgever publiceren we dit alleen met toestemming van de opdrachtgever en de fotograaf/videograaf.

GEBRUIK VAN COOKIES
EVENSES B.V. maakt op haar websites gebruik van cookies. Evenses houdt met cookies van Google Analytics bij hoe je onze site hebt gevonden en hoe je deze gebruikt. Met deze kennis kunnen we Evenses beter maken. Ook de cookies van Google Analytics Remarketing meten jouw surfgedrag. Deze cookies stellen ons in staat om je relevantere advertenties te tonen op websites van derden. Ze houden bij welke advertentie je wanneer hebt gezien, zodat je niet steeds dezelfde ziet. De levensduur van de Google Analytics cookies is maximaal 2 jaar. Voor meer informatie verwijzen we je naar de Privacy policy en Cookie policy.

UITSCHRIJVEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS
Je kan je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen.

Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kan je een e-mail sturen naar info@evenses.com.

DELEN EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS
Wij kunnen je gegevens delen met de aan EVENSES B.V. gelieerde ondernemingen, zoals haar leveranciers welke wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.

WEBSITES VAN DERDEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden. EVENSES B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. EVENSES B.V. raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

BEVEILIGING
EVENSES B.V. zorgt ervoor dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geupdate om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig, zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
EVENSES B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van EVENSES B.V. te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Evenses B.V.

Oudeschans 85-4

1011 KW  Amsterdam

KVK: 66942357
BTW: NL856762441B01

Ook een geslaagd feest?

Wij zijn er om ook jouw feest geweldig te maken.

Entertainment

Advies of hulp nodig?

Direct bereikbaar